O dosadašnjoj realizaciji projekta Savetnik/ca za zapošljavanje uz podršku

Prva radionica, Privredna komora Beograda, decembar 2018

Ulazimo u šesti mesec realizacije ovog projekta koji, u partnerstvu sa udruženjima „ZaJedno“ iz Subotice i „Na pola puta“ iz Pančeva i uz podršku UNDP-ja, sprovodimo u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Baču, Šapcu, Pančevu, Zaječaru i Nišu. Takođe, cenimo doprinos koji su ovom projektu pružili naši prijatelji u ulozi savetnika i savetnica: Nemanja Nikolić, Dunja Ilić, Ema Kostić, Milana Počuča, Stevan Čović, Snežana Lozanović, Daniela Kesler, Jelena Sokref, Nemanja Divnić, Goran Ostojić, Anđelka Veljković, Selma Ćatović, Jasna Rajić, Maja Popović i Ivana Stanković.

U ovim gradovima se, zahvaljujuci učesnicima na projektu, profiliše jedna nova usluga koja će garantovati podršku u traženju i održanju posla osobama sa invaliditetom i osobama sa intelektualnim i psihičkim smetnjama. Cilj koji želimo da postignemo je uvođenje kod nas nove forme zapošljavanja, a to je zapošljavanje uz podršku (koncept začet u SAD sedamdesetih godina u cilju uključivanja osoba sa intelektualnim invaliditetom u realnu radnu sredinu). Savetnici, kako se nazivaju učesnici na projektu, jeste nova profesija koja će svojim klijentima dugoročno i kolikogod je potrebno, biti izvor informacija o poslodavcima, o vrsti posla, o potrebama tržista i mogućnostima prilagođavanja uslova rada u zavisnosti od potreba svake osobe ponaosob. Podrška je složena i sveobuhvatna te se odnosi i na podršku i van radnog mesta. To je iskustvo razvijenih demokratskih država, odnosno svih društava koja brinu o kvalitetu života svojih sugrađana. Zapošljavanje uz podršku zahteva proceduralne i zakonske promene, a pre svega promenu vrednosnih stavova našeg društva.

Suština zapošljavanja uz podršku je prenošenje radnog osposobljavanja u normalno radno okruženje. Ta podrška je fleksibilna i zasnovana je na potrebama pojedinaca, nije vremenski ograničena jer zavisi od dužine trajanja zaposlenja i potreba, kontinuirana je i ako je potrebno, odvija se kao stalna podrška u radnoj sredini. 
Druga radionica, Hotel Park, februar 2019

U tu svrhu oformili smo grupu koju čine 15 naših gore pomenutih saradnika i saradnica, za koje smo u decembru i februaru organizovali dvodnevne seminare obuke, angažujući domaće i strane predavače. Posebno bismo izdvojili dvodnevnu radionicu sa Valentinom Brecelj iz Univerzitetskog rehabilitacijskog instituta Slovenije, Petrom Štampar i Majom Zovko Stele iz preduzeća Centerkontura iz Ljubljane. Sa njima smo iscrpno i detaljno prešli problematiku zapošljavanja uz podršku i naučili mnogo o iskustvima primene ovog koncepta u Sloveniji. Kao rezultat svega toga nastao je Priručnik za zapošljavanje uz podršku koji se trenutno nalazi u procesu pripreme za štampu. Zanimljiv kuriozitet predstavljala je prezentacije gospođe Džunko Nišinaka (Junko Nishinaka) iz Japana, radnog trenera sa velikim međunarodnim iskustvom, koja nam je u kratkim crtama predstavila zapošljavanje uz podršku u Maleziji i Japanu. Dalje, razradili smo projektnu metodologiju i uputili naše saradnike da u prilično nezahvalnim uslovima, dajući sve od sebe, pokušaju da na otvorenom tržištu rada zaposle nekog iz pomenutih kategorija. Taj deo projekta sprovodi se već mesec dana u gore pomenutim gradovima i prvi izveštaji naših saradnika sa terena su već počeli da pristižu. Kada budemo kompletirali prve izveštaje, objavićemo sumirane nalaze i zaključke.  

Projekat Savetnik/ca za zapošljavanje uz podršku je deo UN projekta za Srbiju pod nazivom: Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji  


Коментари

Популарни постови са овог блога

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Naša kuća CV udruženja

Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!