Постови

Приказују се постови за септембар, 2021

Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!

  Roditelji dece i odraslih osoba sa invaliditetom veoma su zabrinuti za budućnost svoje dece jer država u ponudi ima samo domove u kojima vladaju zabrinjavajući uslovi. Stanovanje uz podršku, kao ni druge usluge na lokalnom nivou, nisu razvijene a zakonom su predviđene. Poseban problem jeste oduzeta poslovna sposobnost velikog broja osoba sa invaliditetom koja dovodi do nejasnoća oko vlasništva nad imovinom i njenim raspolaganjem nakon smrti roditelja, a takođe i sa pravom prenošenja starateljstva u tom slučaju. Deca nasleđuju imovinu, ali ne i pravo da raspolažu njome. Tada Centri za socijalni rad postaju zakonski staratelji i upravljaju ovom imovinom. Kada postoji bliža rodbina koja želi da se stara o osobama sa invaliditetom ona takođe podleže kontroli od strane Centara za socijalni rad. Ova kontrola je usmerena ka imovini a nema kontinuiranog praćenja uslova u kojima žive njihovi štićenici niti određenih standarda koji se moraju ispoštovati.   Mi želimo da dopremo do što već

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Слика
  U saradnji sa japanskim organizacijama JICA I IKOMA proizvodimo papir od praznih paklica cigareta.      Ovo je tradicionalni način proizvodnje koji se u Japanu neguje vekovima. Prazne paklice nam dostavljaju građani i firme iz svih krajeva Srbije. Poseban ugovor imamo sa JTI (Japan Tobacco International) iz Sente koji nam dostavlja na mesečnom nivou znatne količine materijala. Kako se proces izrade papira sastoji od nekoliko odvojenih segmenata, u proizvodnju smo uključili veliki broj naših korisnika.  slika 1-Potpisivanje ugovora     Veliki doprinos nam dolazi od strane građana iz cele Srbije ali i organizovano sakupljanje u okviru firmi. Kada smo proizveli prve primerke papira nismo ni slutili koliko su kvalitetni. Veoma je fascinantno kada na jednoj strani imate gomilu izguzvanih odbacenih praznih paklica koje su na početku procesa prerade i uporedite ih sa jedinstvenim papirom na kraju procesa koji pleni pažnju svojim kvalitetima i pritom znate da ručna proizvodnja smanju