Постови

Приказују се постови за октобар, 2019

O rezultatima i poukama projekta "Savetnik/ca za zapošljavanje uz podršku"

Слика
Cilj projekta: eksperimentalno pilotiranje novog koncepta zapošljavanja osoba sa invaliditetom – zapošljavanje uz podršku  Izvođači: Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”, Beograd (u saradnji sa partnerskim organizacijama “ZaJedno” Subotica i “Na pola puta” Pančevo) Donator: UNDP Trajanje projekta: oktobar 2018 – novembar 2019 Na nivou EU zapošljavanje uz podršku definisano je kao “pružanje podrške osobama sa invaliditetom i ostalim ranjivim grupama, sa namerom da obezbede i održe redovna plaćena zaposlenja na otvorenom tržištu rada“. Zapošljavanje uz podršku je u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom    i Evropskom strategijom invaliditeta za period 2010–2020.   1. Regrutovano i edukovano 15 savetnika/ca za zapošljavanje uz podršku sa ciljem da u lokalnim sredinama pilotiraju naučeno: - da targetiraju OSI kao klijente - izrade plan podrške za OSI - rade na osnaživanju targetiranih OSI - pomognu im prilikom zapošljav